Försäljnings och leveransvillkor

Priser

Alla priser i katalogen anges exkl. moms. Frakt tillkommer om ej annat överenskommits. Prishöjning till följd av okontrollerbara höjningar från underleverantörer eller råvaror, får göras utan avisering.

 

Order

Lämnas skriftligt via mail eller fax. Muntligt vid besök eller telefon. Orderbekräftelse lämnas normalt inte, såvida inte köparen så kräver.

Offert

Offerten är giltig för beställning 2 månader från offertens datum om inget annat angivits. Offererade priser gäller för leverans senast 3 månader efter mottagandet av ordern.

 

Leveransvillkor: Fritt fabrik

Leveranstid: 2 - 4 veckor.

 

Mottagning av gods

Levererat gods skall av mottagaren omgående placeras i utrymme med normal värme och luftfuktighet.

 

Betalningsvillkor

Betalningstiden utgör 30 dgr netto om inte annat angivits. Dröjsmålsränta debiteras med 20% vid betalning efter förfallodagen.

 

Försäljning till privatperson

Endast förskottsbetalning. Leverans sker efter full betalning.

 

Konditioner

Priser gäller netto exkl. moms, frakt och försäkringskostnader. Emballage återtages ej, såvida inte annat anges. Inträffade ändringar i råvarupriser, importpriser och tillverkningspriser berättigar till motsvarande prisändringar. Prisändringar som orsakas av händelser som vi ej kan kontrollera kan ske utan föregående meddelande.

 

 

Reklamationer/returer

Reklamationer måste alltid göras inom 8 dagar efter godsets avstämplingsdatum för att  mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. OBS! Retur av varor får endast ske efter godkännande av HGB Backstrand AB.

 

Garanti

För fabrikations- materialfel lämnar leverantören, där annat inte anges, 2 års garanti från leveransdagen, under förutsättning att varan placeras i lämplig lokal. Garantin innebär att leverantören har skyldighet att avhjälpa felet eller leverera ny vara. För skador under transport, lossning, uppackning, inbärning och utplacering samt olämplig hantering har leverantören inget ansvar för.

 

Transportskador

Var noga när du tar emot varorna. Kontrollera alltid att kartongerna är hela och oöppnade och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln, notera direkt på fraktsedeln och därefter anmäla till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan, och du får själv stå för kostnaderna.

 

Äganderätt

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar ör leverantörens egendom och får inte utan särskild överenskommelse utnyttjas av beställaren eller av denne delges tredje man. Gods som levererats är leverantörens till full likvid erhållits.

 

HGB´s och Eurogyms produkter uppfyller CE-normerna.

 förpackning

Våra produkter packas i miljöfolie, som övergår i vattenånga vid förbränning.

 

Startsidan